Rasmus Bergström

"Det bästa med att tävla i kumite är att att man alltid utvecklas"

Namn: Rasmus Bergström
Dojo: Bollebygds Kyokushin Kai
Favoritteknik(-er): Offerspark
Förebild(-er): Pappa Magnus Bergström och mamma Paula Bergström
Älskar: Tuffa matcher och hamburgare
Ogillar: Politik och folk som smaskar

Det bästa med att tävla i kumite är... Det bästa med att tävla är att man alltid utvecklas

Meriter: