Årsmöte 2019

23 mars 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Kyokushin- och Fullkontaktkarateförbundet till årsmöte.

Årsmötet äger rum den 23 mars 2019 klockan 11:00 i Münchenbryggeriet, Torkel Knutssons gata 2,, Stockholm. 

Motionstiden pågår till och med 31 januari. Motioner kan mejlas till skoff2007@gmail.com.

Nedan återfinns dagordning. fullmakt, information från valberedningen, balansrapport, besultatrapport, verksamhetsberättelse, preliminär röstlängd och årsbokslut. 

Sist finns alla åtta filerna i ett zip-arkiv.