Dokumentarkiv

Publika dokument tillhandahållna av SFKO

Nedan återfinner du en länk till SFKO:s dokumentarkiv.

Här hittar du stadgar, gällande tävlingregler, aktuellt och tidigare årsstämmomaterial och andra relevanta dokument.

Saknar du något material, vänligen mejla info@sfko.se.

Länk till dokumentarkiv