Tävling

Försäkring

Visst har du koll på Svenska Budo & kampsportsförbundets försäkring och ser till att exempelvis de som tävlar utomlands anmäler sin resa till kansliet så att denna försäkring kan fungera ifall något händer. SKOFF vet att de flesta har sin hemförsäkring och säkerligen någon reseförsäkring också, men klubbarna betalar idag 29 kr/ medlem varje år för denna försäkring så se till att använda den.

Läs mer på https://www.budokampsport.se/ansokningar/anmalningar/