Bli medlem

Svenska Fullkontaktskarateorganisationen är ett neutralt förbund för olika stilar. Förbundets vison är att vara den självklara organisationen för alla tävlings- och träningsintresserade utövare av fullkontaktskarate i Sverige. Vi fokuserar på den gemensamma utvecklingen gällande kumite och tävling. 

Det här får din klubb som medlem i SFKO

  • Ett förbund som företräder dina och din klubbs intressen avseende fullkontaktskarate i Sverige och internatonellt.
  • Tillgång till en gemenskap bestående av ett 50-tal klubbar som tillsammans har över 3500 medlemmar.
  • Stöttning av din klubbs elitsatsande fighters.
  • Bidrag för att arrangera tävlingar.
  • Tillgång till ett välbeprövat regelverk för tävlingar och möjlighet att få tävlingen sanktionerad av förbundet.
  • Start-upp-bidrag till nybildade klubbar.
  • En låg medlemsavgift, bara 50 kr / medlem och år.
  • En förmånlig medlemsförsäkring som täcker olycksfall/skada på väg till och från träning och tävling, samt andra förmåner via RF och SB&K.
    (Läs om alla förmånerna här.)

Vad väntar ni på?

Ansök om medlemskap NU!