Elitsatsning

gå så långt du kan

SFKO:s Elitsatsning

Syftet med SFKO:s elitsatsning är att ge stöd till talangfulla utövare, så att de kan utvecklas optimalt.
Med hjälp av RF och Budo&Kampsportsförbundet erbjuder SFKO senior- & junior- utövare att ingå i en elitsatsning. 

Som elitutövare har du möjlighet att få

 • •Stöd för träningsplanering och matchanalys
 • •Fystester & utvärdering
 • •Tillgång till fystränare
 • •Tillgång till idrottspsykolog
 • •Tillgång till kostrådgivare
 • •Tillgång till medicinsk rådgivning
 • •Tillgång till test labb
 • •Tyngdlyftningsträning
 • •Utbildning / seminarier
 • •Ekonomiskt stöd/resebidrag

Krav på utövaren

Förutom att kontinuerligt hålla en hög nivå på sin träning samt delta aktivt på tävling skall följande kriterier vara uppfyllda, för att få möjlighet till elitstöd.
 • Ett godkännande från landslagsansvarig.
 • Tävlingsresultat som visar att det finns kapacitet att konkurrera med internationell elit.
 • Tydligt långsiktigt mål (3-5 år) dokumenterat.
 • Dokumenterad tävlingsplanering på årsbasis (möjlig revision efter 6 mån) ·Kontinuerlig dialog samt föra träningsdagbok som kan redovisas för elitansvarig.
 • Fysprofilresultat på minst 2.0, som kontinuerligt skall utvecklas till > 5.0
 • Hög närvaro på samtliga elitaktiviteter som arrangeras och om ej möjligt ange eventuella frånvaroorsaker direkt när tidpunkt för aktivitet blivit känd.
 • Kunna ge skriftlig rapportering vid tävlingsdeltagande, vid behov.
 • Kunna delta på sponsoraktiviteter, vid behov.