Elitsatsning

gå så långt du kan

SFKO:s Elitsatsning

SFKO ska verka för att stötta och utveckla svenska elitaktiva mot internationella mästerskapsmedaljer

SFKO samverkar med RF och Svenska Budo & Kampsportsförbundet. 

Som elitaktiv har du möjlighet att få

> Ekonomiskt stöd/resebidrag

> Fystester & utvärdering

> Stöd för träningsplanering och matchanalys


* Tyngdlyftningsträning

* Utbildning / seminarier

* Tillgång till idrottspsykolog

Tillgång till kostrådgivare

* Tillgång till medicinsk rådgivning

* Tillgång till test labb


För att du ska få tillgång till elitstöd mm ska du ha ett 

> Ett godkännande från landslagscoach.

 • Krav på utövaren

  Förutom att kontinuerligt hålla en hög nivå på sin träning samt delta aktivt på tävling skall följande kriterier vara uppfyllda, för att få möjlighet till elitstöd.

  Tävlingsresultat som visar att det finns kapacitet att konkurrera med internationell elit.

  Tydligt långsiktigt mål (3-5 år) dokumenterat.

  Dokumenterad tävlingsplanering på årsbasis (möjlig revision efter 6 mån) ·Kontinuerlig dialog samt föra träningsdagbok som kan redovisas för elitansvarig.

  Fysprofilresultat på minst 2.0, som kontinuerligt skall utvecklas till > 5.0

  Hög närvaro på samtliga elitaktiviteter som arrangeras och om ej möjligt ange eventuella frånvaroorsaker direkt när tidpunkt för aktivitet blivit känd.

  Kunna ge skriftlig rapportering vid tävlingsdeltagande, vid behov.

  Kunna delta på sponsoraktiviteter, vid behov.