Om SKOFF

Svenska Kyokushin och Fullkontaktkarateförbundet


Trots namnet är Kyokushin och fullkontaktskarateförbundet ett neutralt förbund för olika stilar. Förbundets vison är att vara den självklara organisationen för alla tävlings och träningsintresserade utövare av fullkontaktkarate i Sverige. Vi fokuserar på den gemensamma utvecklingen gällande kumite och tävling.

Förbundet vill bidra med förmåner som arrangörsbidrag, stimulansbidrag och bidrag för tävlande samt vara ett stöd när det hålls läger och när gästinstruktörer bjuds in.

Förbundet anordnar tävlingar och läger enligt ett godkänt regelverk som heter Kyokushin kumite och utbildar domare även enligt dessa regler. Vi stödjer tävlande som målinriktat satsar på internationella tävlingar.

Kyokushinförbundet bildades 2009 och idag är vi omkring 3 500 personer i 48 klubbar. 2014 beslutade vi om namnändring till Svenska Kyokushin och fullkontaktskarateförbundet (SKOFF).