Om SFKO

Svenska Fullkontaktskarateorganisationen


Svenska Fullkontaktskarateorganisationen är ett neutralt förbund för olika stilar. Förbundets vison är att vara den självklara organisationen för alla tävlings- och träningsintresserade utövare av fullkontaktskarate i Sverige. Vi fokuserar främst på den gemensamma utvecklingen gällande kumite och tävling.

Förbundet vill bidra med förmåner som arrangörsbidrag, stimulansbidrag och bidrag för tävlande samt vara ett stöd när det hålls läger och när gästinstruktörer bjuds in.

Förbundet anordnar tävlingar och läger enligt ett godkänt regelverk som heter Kyokushin kumite och utbildar domare även enligt dessa regler. Vi stödjer tävlande som målinriktat satsar på internationella tävlingar.

Kyokushinförbundet bildades ursprungligen 2009, innan dess hade vi varit en kommitté. 2014 beslutade vi om namnändring till Svenska Kyokushin och fullkontaktskarateförbundet (SKOFF). 2020 bytte vi namn igen för att betona vårt oberoende, nu heter vi Svenska fullkontaktskarateorganisationen (SFKO) och idag (2023) är vi omkring 5 100 personer i 54 klubbar.