Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har blivit tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Av dessa kommer drygt 2 miljoner kronor gå till underförbund, 544 000 kronor avsättas för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kommer kunna sökas av IF genom Återstartsstöd IF. En separat artikel om detta publicerades igår.

"Träning är viktigt för folkhälsan och smittläget är nu sådant att nyttan med träning vida överstiger risken att smittas, under förutsättning att träning bedrivs på ett smittsäkert sätt. Förbundets rådgivande information har med anledning av detta uppdaterats."

Härmed inbjuder SFKO, Svenska Fullkontaktskarateorganisationen till årsstämma den 19 mars 2021 klockan 19:00-21:00.

På årsmötet beslutades att förbundet ska byta namn till Svenska Fullkontaktskarateorganisationen, SFKO. Detta gör vi bland annat för att ännu tydligare markera att vi är en stiloberoende organisation.