Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

"Träning är viktigt för folkhälsan och smittläget är nu sådant att nyttan med träning vida överstiger risken att smittas, under förutsättning att träning bedrivs på ett smittsäkert sätt. Förbundets rådgivande information har med anledning av detta uppdaterats."

Härmed inbjuder SFKO, Svenska Fullkontaktskarateorganisationen till årsstämma den 19 mars 2021 klockan 19:00-21:00.

På årsmötet beslutades att förbundet ska byta namn till Svenska Fullkontaktskarateorganisationen, SFKO. Detta gör vi bland annat för att ännu tydligare markera att vi är en stiloberoende organisation.