Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

Förtroendevalda revisorn har gett sin revisionsberättelse. Årsmötet har därmed gett styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

Från SFKO deltog Hampus Hansson och Niklas Ballay från Stora Höga och Amando Morini och Ronny Gerdin från Luleå. Ki Pasanen och Bernhard Souter var upptagna på en kata-tävling i Roskilde samma helg och kunde inte delta.

Toni Pasanen, styrelseledamot i SFKO och tränare på elitnivå m.m., har i anslutning till sin kandidatexamen på GIH skrivit följande examensarbete som är värt att läsa då uppsatsen är av värde för vår idrott.

Förtroendevalda revisorn har gett sin revisionsberättelse. Årsmötet har därmed gett styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har blivit tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Av dessa kommer drygt 2 miljoner kronor gå till underförbund, 544 000 kronor avsättas för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kommer kunna sökas av IF genom Återstartsstöd IF. En separat artikel om detta publicerades igår.