Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

Som en del av elitstödet erbjuder SFKO en introduktion till RFs fystester. Introduktionen är för dig som tävlingssatsar och dig som är klubbcoach Vi riktar oss främst till 14-20 åringar, men även seniorer är välkomna i mån av plats.

Styrelsen hade sitt årliga "på-plats" möte i Stockholm. Vi diskuterade hur vi ska informera om våra uppdaterade regelverk och då främst den medicinska delen. Vi gick igenom den uppdaterade utvecklingsplanen och fastslog den. Vi uppdrog åt referensgruppen att arbeta vidare med valda delar. Vi beslutade att köra den ekonomiska redovisningn m.m. i...

Förtroendevalda revisorn har gett sin revisionsberättelse. Årsmötet har därmed gett styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

Från SFKO deltog Hampus Hansson och Niklas Ballay från Stora Höga och Amando Morini och Ronny Gerdin från Luleå. Ki Pasanen och Bernhard Souter var upptagna på en kata-tävling i Roskilde samma helg och kunde inte delta.

Toni Pasanen, styrelseledamot i SFKO och tränare på elitnivå m.m., har i anslutning till sin kandidatexamen på GIH skrivit följande examensarbete som är värt att läsa då uppsatsen är av värde för vår idrott.