Styrelsen träffades IRL

24.09.2023

Styrelsen hade sitt årliga "på-plats" möte i Stockholm. Vi diskuterade hur vi ska informera om våra uppdaterade regelverk och då främst den medicinska delen. Vi gick igenom den uppdaterade utvecklingsplanen och fastslog den. Vi uppdrog åt referensgruppen att arbeta vidare med valda delar. Vi beslutade att köra den ekonomiska redovisningn m.m. i egen regi. Vi gick igenom verksamhetsplanen och diskuterade utfall och budget 2024.

SFKO har bra förutsättningar att utveckla idrotten. Vi behöver dock vara fler som bidrar med arbetet. Hör gärna av dig till oss om du dels vill ta del av utvecklingsplanen eller annat, dels vill bidra. Du kan bidra både stort och smått.