Logotyper och pressmaterial

Officiell logotyp

Nedanstående länk leder till en katalog med Svenska Fullkontaktskarateorganisationens ("SFKO:s") officiella logotyp i flera olika format. 

Nedan är gällande riktlinjer för användande av logotypen. Användande av logotypen utöver detta ska skriftligen godkännas av styrelsen. 

  • SFKO:s medlemsföreningar har tillstånd att använda förbundets logotyp på föreningens hemsida, sociala kanaler och trycksaker som återger eller marknadsför föreningens verksamhet.
  • SFKO:s instanser inom förbundet såsom förbundsledning, kommittéer, arbetsutskott och förbundets preferred partners och sponsorer, får använda logotypen i korrespondens, trycksaker, digitala kanaler och annat som beskriver, marknadsför eller återger verksamheten.
  • Ingen annan aktör än SFKO får använda förbundets namn eller logotyp som enskilt märke för marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster.
  • Enskild individ får som princip inte använda förbundets namn och logotyp. 
  • Förbundets namn och logotyp får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas som kränkande eller olämpligt enligt förbundets övriga riktlinjer och stadgar. 
  • Logotypen skall vid färgåtergivning återges korrekt.  

Länk till bibliotek >>

Kontakta info@sfko.se för mer information.