Revisionsberättelse 2022

22.05.2023

Förtroendevalda revisorn har gett sin revisionsberättelse. Årsmötet har därmed gett styrelsen ansvarsfrihet för 2022. 

Revisionsberättelsen finns i publika dokument -> Årsstämma 2023. Använd gärna länken  https://drive.google.com/drive/folders/17YkqnOUNxqIoveQLcdbnQbQlM86wx3Dn .