Årsmöteshandlingar till årsstämman 20 april 2024

10.03.2024

Kallelsen till årsstämman gjordes den 15 januari. 

Lördagen den 20 april 2024 klockan 10:00 genomförs Svenska Fullkontaktskarateorganisationens, SFKO:s, årsstämma.

Plats: World trade center, Stockholm

Handlingar till årsstämman finns här.  

Där finns 10 mars 2024: Dagordning, förslag på stadgeändringar, verksamhetsberättelsen för 2023 samt preliminär röstlängd och information från valberedningen.

Där finns 21 mars 2024: Bokslutet för 2023 tillsammans med populärversionen av utfallet. 

Där finns 7 april 2024: Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2024. 

Även revisorernas berättelse kommer att läggas ut, dock närmare årsstämman.