Årsstämma 2021

19 mars 2021 digitalt

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Fullkontaktskarateorganisationen till årsstämma.

Årsstämman äger rum den 19 mars 2021 klockan 19:00-21:00. Årsstämman genomförs digitalt genom Svenska Budo- och Kampsportsförbundets försorg.  

Motionstiden pågår till och med 31 januari 2021. Motioner kan mejlas till info@sfko.se.

Via nedan länk kommer löpande material inför årsstämman att publiceras vartefter det blir klart. 

Till material>>