Forum för juniora tävlande

Ange undertext här

Den här sidan leder till en privat, modererad gruppen som är öppen för SKOFFs medlemsklubbars ansvariga för juniortävlande. Tanken med gruppen är att skapa ett forum för informationsutbyte mellan medlemmarna.

Om du vill ha tillgång till gruppen, mejla info@sfko.se.