Antidoping: nya regler från 1 januari 2020

12.01.2020

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K) har som medlem i Riksidrottsförbundet (RF) ett ansvar att bedriva ett aktivt antidopingarbete. En del i arbete är att upprätthålla ett antidopingprogram som beskriver viktiga delar i arbetet som SB&K, underförbund och föreningar ska genomföra för en idrottsmiljö fri från doping. 

SB&K har i dialog med Svensk Antidoping uppdaterat antidopingprogrammet. Det uppdaterade programmet är tydligare vad gäller ansvarsfördelning och kravställan särskilt då SB&K tyvärr etablerat sig som ett av RF:s specialidrottsförbund (SF) med flest dopingfall. Svensk Antidoping ser att en del av dopingfallen inom SB&K likväl som inom övriga SF troligen beror på misstagsdoping eller kunskapsbrist om dopingreglerna. 

Som ett steg i att stävja denna utveckling behöver SB&K, underförbund och föreningar arbeta mer aktivt med att sprida information i dessa frågor. Två rekommendationer blir krav. 

  • Från och med 1/1 2020 är det obligatoriskt för alla landslagsaktiva inom SB&K:s idrotter att genomföra Ren Vinnare.
  • Från och med 1/1 2020 är obligatoriskt att den förening som arrangerar ett SM inom SB&K:s idrotter genomfört Vaccinera klubben

I år lanserade SB&K en film, använd gärna filmen vid t.ex. landslagssamlingar inför att aktiva ska genomföra Ren Vinnare. Filmen https://solidsport.com/budokampsport/watch/antidoping-full-version

Korrekt information är självklart viktigt inom området.
För att ni inte ska behöva uppdatera er generella antidopinginformation om t.ex. dispenser, röd-gröna listan osv. på respektive hemsida hänvisa gärna direkt till SB&K eller Svensk Antidoping.
På budokampsport samlas information på sidan www.budokampsport.se/antidoping

Svensk Antidoping hittar ni här https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/