Årsmöte 26 maj 2020

26.05.2020

Den 26 maj 2020 genomfördes förbundets årsmöte. 

För första gången, på grund av pågående pandemi, genomfördes mötet digitalt. Detta gav medlemsföreningar från hela landet möjlighet att delta i årsmötet på ett helt annat sätt än när mötet hålls fysiskt. Ett klart positivt steg ur en föreningsdemokratisk synvinkel.

Under mötet bifölls styrelsens båda propositioner:

  1. En höjning av  medlemsavgiften från 40 kronor till 50 kronor. Höjningsförslaget motiverades med att pengarna behövs för att förbundet ska kunna fortsätta bedriva verksamheten i motsvarande omfattning som förut trots centralt minskade anslag. 
  2. Namnändring från SKOFF till SFKO, Svenska fullkontaktskarate organisationen. Bytet föreslogs av styrelsen för att namnet ska harmonisera med vad våra motsvarande förbund i världen heter samt för att visa att vi är ett förbund för alla fullkontaktkarateutövare och inte bara för kyokushinutövare. (Även om idrotten fortfarande heter kyokushin.) 

Inga motioner från medlemmarna hade inkommit för behandling. 

Protokoll från årsmötet kommer att publiceras när det är justerat.