Information om stöd för budoklubbar

14.12.2020

Osu och hej!

Nedan följer information från Budo- och kampsportsförbundet. Alla medlemsklubbar borde ha fått information om detta.  

Föreningsinfo om kompensationsstöd för okt-dec 2020

Många kampsportföreningar påverkas hårt av coronapandemin och dess restriktioner.

Många av er behöver ekonomiskt stöd, trots det har vi märkt att det är relativt få kampsports-föreningar som söker det kompensationsstöd som erbjuds. Därför vill vi hjälpa er att söka kompensationsstödet via Riksidrottsförbundet för perioden okt-dec 2020.

Nu bjuder vi sex kampsportförbund tillsammans in till tre digitala föreningsträffar, för att tillsammans med Riksidrottsförbundet på plats gå igenom vad och hur man kan ansöka om kompensationsstöd. För att kunna hjälpa så många som möjligt är det bra om ni mejlar era frågor till mig innan mötet, så hinner vi svara på fler av era frågor. mona@budo.se

Läs mer om vilka krav som ställs på klubben här.
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar 

Vi kommer att använda plattformen Zoom. Du kan läsa mer i bifogad fil hur det fungerar. Eftersom Zoom inte kan ta emot fler än 500 anslutningar per möte ber vi er att endast nyttja en anslutning per förening, dvs att det är en person per förening som deltar. För att vi trots den begränsningen ska nå så många klubbar som möjligt erbjuder vi tre olika tillfällen.