INSTÄLLT: SKOFFs årsmöte 21 mars 2020

15.03.2020

På grund av den rådande corona-pandemin har Svenska Budo- & Kampsportsförbundet valt att ställa in sitt årsmöte samt uppmanat underförbunden att göra detsamma. 

SKOFF har på sitt styrelsemöte den 15 mars beslutat att följa SB&K:s rekommendation att ställa in årsmötet förlagt till den 21 mars 2020 i Stockholm.

Årsmötet kommer att genomföras i samband med SB&K:s årsstämma när denna väl genomförs. Datum är inte bestämt ännu men kommer att kommuniceras ut så snart det är känt.

/styrelsen