Juniorsquad

21.11.2021

SFKO har nu kört igång sina juniorsquad. Premiären blev den 20 november under ledning av Sanne Larsson och Rasmus Bergström från Swedish team. Bollebygd kyokushin stod för värdskapet.

Femtiotal tävlingsintresserade ungdomar mellan 14-20 år från tiotal föreningar tog tillfället i akt denna lördag. Dagen avslutades med kumite och gruppen delades upp något. Nu fick även klubbcoacherna delta i träningen. Sammanfattningen av lördagen var att det var givande och inspirerande att både träna och sparra med Swedish team, att det var givande att träffa ungdomar från andra klubbar.

Klubbcoacherna från Banzai, Bollebygd, Göteborgs, Huskvarna, Lund, Skövde, Stenungsunds och Stora höga diskuterade kommande upplägg av dessa squad. Vi diskuterade den positiva effekten av att använda sig av en träningsbok, att tävlings- och träningsplanera. Vi noterade att olika klubbar har olika förutsättningar men alla var överens om att de tränandes mående var viktigt. SFKO fick i uppdrag att uppdatera hemsidans kalendarium och köra igång forumet. Vi diskuterade vikten av att behandla alla korrekt och att ha en handlingsplan ifall något händer. Vi noterade att det var viktigt att informera föräldrar/vårdnadshavare. Det nämndes att vi kanske skulle samåka till Holland till hösten i en gemensam buss.