Kallelse till SB&K förbundsstämma 13 juni 2020

24.04.2020

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2020

Årsmöten som var planerade att genomföras i Stockholm den 21 mars ställdes in som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Härmed kallas ni till digitala årsmöten enligt nedanstående schema.

Fullmaktsgranskning sker digitalt

Förening som vill närvara vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets eller något av dess underförbunds årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning.

Registreringen sker via ett formulär för varje enskilt årsmöte. Viktigt att ange en korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet kommer fram.

Nedan finns komplett kallelse att ladda ned. 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Tid: Lördag den 13 juni 2020, kl.10.00

Plats: Digitalt via Easymeet Online

Fullmaktsgranskning: 22 april till och med 6 juni

>> Registrering av ombud (senast 6 juni)