Förbundet byter namn

13.06.2020

På årsmötet beslutades att förbundet ska byta namn till Svenska Fullkontaktskarateorganisationen, SFKO. Detta gör vi bland annat för att ännu tydligare markera att vi är en stiloberoende organisation.  

Till följd av detta finns numera hemsidan tillgänglig på webbadressen www.sfko.se även om den gamla adressen fortfarande fungerar.

Dessutom har förbundet bytt mejladress till info@sfko.se.  

På sikt kommer all information på hemsidan och på Facebook ändras. Detta är en process som kommer att ta en liten stund.