Protokoll årsstämman 2021

31.03.2021

Osu och hej!

Här återfinner du protokollet från årsstämman den 19 mars 2021. 

Öppna katalog med protokoll.