Protokoll årsstämma 15 mars 2022

26.03.2022

Svenska Fullkontaktyskarateorganisationens årsstämma ägde rum den 15 mars 2022. Även i år genomfördes den digitalt.  

Nedanståeende länk leder till en  signerad kopia av protokollet från årsstämman.

Protokoll >>