Revisionsberättelse 2021

30.03.2022

Förtroendevalda revisorn har gett sin revisionsberättelse. Årsmötet har därmed gett styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Den återfinns här och i dokumentarkivet under menyn Kontakt.