Uppdaterade Covid-19-riktlinjer

01.07.2021

"Träning är viktigt för folkhälsan och smittläget är nu sådant att nyttan med träning vida överstiger risken att smittas, under förutsättning att träning bedrivs på ett smittsäkert sätt. Förbundets rådgivande information har med anledning av detta uppdaterats." 

Läs mer här: https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/