Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

Härmed inbjuder SFKO, Svenska Fullkontaktskarateorganisationen till årsstämma den 19 mars 2021 klockan 19:00-21:00.

På årsmötet beslutades att förbundet ska byta namn till Svenska Fullkontaktskarateorganisationen, SFKO. Detta gör vi bland annat för att ännu tydligare markera att vi är en stiloberoende organisation.

På grund av den rådande corona-pandemin har Svenska Budo- & Kampsportsförbundet valt att ställa in sitt årsmöte samt uppmanat underförbunden att göra detsamma.