Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

På årsmötet beslutades att förbundet ska byta namn till Svenska Fullkontaktskarateorganisationen, SFKO. Detta gör vi bland annat för att ännu tydligare markera att vi är en stiloberoende organisation.

På grund av den rådande corona-pandemin har Svenska Budo- & Kampsportsförbundet valt att ställa in sitt årsmöte samt uppmanat underförbunden att göra detsamma.

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K) har som medlem i Riksidrottsförbundet (RF) ett ansvar att bedriva ett aktivt antidopingarbete. En del i arbete är att upprätthålla ett antidopingprogram som beskriver viktiga delar i arbetet som SB&K, underförbund och föreningar ska genomföra för en idrottsmiljö fri från doping.