Förbundsnyheter

Nyheter relaterade till förbundets verksamhet

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K) har som medlem i Riksidrottsförbundet (RF) ett ansvar att bedriva ett aktivt antidopingarbete. En del i arbete är att upprätthålla ett antidopingprogram som beskriver viktiga delar i arbetet som SB&K, underförbund och föreningar ska genomföra för en idrottsmiljö fri från doping.